ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย

(รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

• Where Technology Meets Real Estate

พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ

(ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน กสทช)

• ธุรกิจไทยอยู่ยาก หากขาดดิจิทัล

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

(ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศุภาลัย)

• เทคโนโลยี ช่วยหรือฉุด ธุรกิจอสังหาฯ

ดร.โสภณ พรโชคชัย

(ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและ ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย)

• Big DATA สถิติสำคัญในวงการอสังหาฯที่ต้องรู้

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์

(นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ และ พันธมิตร)

• สรุปประเด็นแต่ละวิทยากร

คุณอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล

(Trainer Google Partner Academy, Facebook Training Partner)

• แกะรอย 10 ปี เทคโนโลยีที่สร้างความสำเร็จ วงการอสังหาฯ

• Digital Solutions For Real Estate by Mintedimages

ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์

(กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีแอล อินโนชั่นจำกัด และเป็นคนแรก ของประเทศไทย ที่ได้รับ LINE@ Certified Trainer)

• Digital Marketing Communication จุดเปลี่ยนธุรกิจ

คุณอาจารี หล่อดำรงเกียรติ

(Partner Manager, SMB Thailand)

• Facebook Solutions For Real Estate

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท*
สมาชิก REP และมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ 1,500 บาท*
*รวมอาหารกลางวัน, Coffee Break
*ข้อมูลสำคัญกรุณากรอกให้ครบถ้วน
หรือ
สำรองที่นั่ง โทร. 098-5659293
E-Mail : info.repassociation@gmail.com
หรือ LINE : @REPCLUB